เปิดสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วารสารปีการศึกษา 2562

คะแนน O-NET ประจำปี 2562

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

กิจกรรมล่าสุด

 โรงเรียนในเครือ

โรงเรียนธิดาแม่พระ

โรงเรียนธิดาแม่พระเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บ้านเลขที่ 317/19  ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพลฯ เปโตร  คาเร็ตโต  เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2506
 

โรงเรียนนิรมลชุมพร

โรงเรียนอนุบาลนิรมลอยู่ที่ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2518  โดยมีนายจิ๋ว โลกวิทย์ เจ้าของโรงเรียนที่ดิน และเป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนิรมลขึ้นที่ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี นางสาวประไพ สุขะกูล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลนิรมล

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507โดยคณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนในระยะแรกเริ่ม ต่อมาคณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันได้ลากลับสหรัฐอเมริกา ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต จึงได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนต่อมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มล.ปิ่น มาลากุล ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนดรุณศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2508  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทุนก่อสร้างเป็นของ พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการในนามนิติบุคคลให้จัดตั้งโรงเรียน

หลักสูตร IEP หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เครือซาเลเซียน