คณะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเยี่ยมโรงเรียน

คณะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษา ในการนี้เป็นโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณะครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน...
กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กเนื้องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีการให้โอวาทจากซิสเตอร์ ท่องคำขวัญวันเด็ก การเล่นเกม และมีการแจกของรางวัลต่างๆ ขนม และไอศกรีม...
ทัศนศึกษาครู62

ทัศนศึกษาครู62

วันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเยี่ยมชมความสวยงามทางธรรมชาติ...
ส่งความสุขให้กับผู้บริหารและคุณพ่อ

ส่งความสุขให้กับผู้บริหารและคุณพ่อ

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษาร่วมกันส่งความสุขให้กับซิสเตอร์และคุณพ่อบาทหลวงจาตุรงค์ สาระคุณ...