ต้อนรับ คณะของสช. ส่วนกลางได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้ต้อนรับ คณะของสช. ส่วนกลางได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนถนอมศรีศึกษา ...
Read More

กิจกรรมวันแม่พระบังเกิด

วันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแม่พระบังเกิด โดยจะมีการมอบดอกกุหลาบแสดงความรักและความเคารพแด่แม่พระ การจัดแสดงผลงานและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีแม่พระ และการแสดงชุดต่างๆของเด็กๆในแต่ละช่วงชั้น ...
Read More

โครงการ*Project Approach* เรื่องเรื่องพาทำพาเพลิน (ขนมปังแฟนซี)

โครงการ*Project Approach* เรื่องเรื่องพาทำพาเพลิน (ขนมปังแฟนซี) ..ของหนูๆอนุบาล 2/2 ..การเรียนรู้นอกห้องเรียนของหนูๆค่ะ ...
Read More

ครงการ*Project Approach* เรื่อง ก เอ๋ย กไก่

โครงการ*Project Approach* เรื่อง ก เอ๋ย กไก่ ค่ะ..ของหนูๆอนุบาล 1/2 ..การเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด ...
Read More

โครงการ*Project Approach* หมี่เหลืองเบตง

โครงการ*Project Approach* หมี่เหลืองเบตง..หนูๆอนุบาล 3/1 ออกเรียนรู้นอกสถานที่ + ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ...
Read More

โครงการ*Project Approach* ป.ปลาแสนสวย

โครงการ*Project Approach* ป.ปลาแสนสวย?ของหนูๆอนุบาล 1/1 ออกเรียนรู้นอกโรงเรียน ดูปลาหลากหลายชนิด ร้านปลาของพ่อน้องเตชินท์ และ เด็กๆได้ไปให้อาหารเลี้ยงปลาที่สวนน้ำก่อนกลับโรงเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ...
Read More

เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ต่อต้านการทุจริจคอรัปชั่น

ตัวแทนนักเรียน10คน เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ต่อต้านการทุจริจคอรัปชั่น ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเบตง ...
Read More

กิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรม

โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ...
Read More

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อยของน้องๆอนุบาล..เต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน พร้อมความน่ารักสดใสของเด็กๆ...#นักวิทยาศาสตร์น้อยคนต่อไป ...
Read More

Happy Feastday แด๋ซิสเตอร์ โรซา สภาพร ฤทธิปัญญา

Happy Feastday แด๋ซิสเตอร์ โรซา สภาพร ฤทธิปัญญา ...
Read More

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 22สิงหาคม 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561ขึ้น เพื่อเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน ...
Read More

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม

โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ได้ร่วมเดินขบวน ในงาน ‘ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม’ ...
Read More

กิจกรรม..สัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ได้จัดกิจกรรม..สัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย..ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2561เพื่อให้นักเรียนน้องๆอนุบาลได้เรียนรู้และทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ในแต่ละฐานก็จะให้ความรู้และมีการทดลองต่างๆ ...
Read More

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยนักเรียนได้นำดอกมะลิไปกราบไหว้คุณแม่ เพื่อให้ลูก ๆ ได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และสื่อถึงความรักที่มีให้กันระหว่างแม่กับลูก นอกจากนี้ในงานวันแม่ยังมีการแสดงของนักเรียนและการร่วมกันขับร้องเพลง ...
Read More

ทำบุญตักบาตรตอนเช้าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ทำบุญตักบาตรตอนเช้าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ...
Read More

เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมในโครงการ โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ครั้งที่ 7

โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมในโครงการ โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเบตง "วีระราษฏร์ประสาน" ...
Read More

งานถนอมศรีเกมส์

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ได้จัดงานถนอมศรีเกมส์ขึ้น โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง มาเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้มีขบวนพาเหรดของแต่ละสีที่สวยงามอลังการไม่แพ้กัน และยังมีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียนอีกด้วย ...
Read More

ถนอมศรีเกมส์

ถนอมศรีเกมส์ ...
Read More

ซ้อมพิธีการ&ซ้อมขบวรพาเหรด

ซ้อมพิธีการ&ซ้อมขบวรพาเหรด ...
Read More

บรรยากาศตอนเช้า..ก่อนเข้าสอบ

บรรยากาศตอนเช้า..ก่อนเข้าสอบ ...
Read More

ยินดีต้อนรับเหลาซือสองท่านจากประเทศจีน

ยินดีต้อนรับเหลาซือสองท่านจากประเทศจีนที่ได้มาทำการสอนในวิชาภาษาจีน..ให้แก่เด็กๆโรงเรียนถนอมศรีศึกษา ...
Read More

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คนละไม้คนละมือ..ช่วยกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ...
Read More

ต้อนรับ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้ต้อนรับ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและให้ข้อคิดดีๆกับเด็กๆ ...
Read More

พิธีไหว้ครู

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมีบาทหลวงจาตุรงณ์ สาระคุณเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง ซิสเตอร์ด.ร นรา นิยมไทยและซิสเตอร์สุภาพร ฤทธิปัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์เป็นครูกันรวมทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์พึงมีต่อครูอีกทางหนึ่งด้วย ...
Read More

พิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน และสภานักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีได้จัดพิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน และสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งเหล่าสภานักเรียนได้กล่าวคำปฎิญาณตนเพื่อนำมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและตัวผู้เรียน โดยเน้นย้ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ...
Read More

ต้อนรับคุณแม่เจ้าคณะ คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้ต้อนรับคุณแม่เจ้าคณะ คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ซึ่งเต์มไปด้วยความยินดีและอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง ...
Read More

ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คนละไม้คนละมือ..ช่วยกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ...
Read More