โครงการ*Project Approach* ป.ปลาแสนสวย?ของหนูๆอนุบาล 1/1 ออกเรียนรู้นอกโรงเรียน ดูปลาหลากหลายชนิด ร้านปลาของพ่อน้องเตชินท์ และ เด็กๆได้ไปให้อาหารเลี้ยงปลาที่สวนน้ำก่อนกลับโรงเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน..