โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561