นที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดให้มีการส่งมอบความสุขแด่ ซิสเตอร์นรา นิยมไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโดยมีตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้มอบคำอวยพรและช่อดอกไม้แด่ซิสเตอร์ นอกจากนั้นได้ต้อนรับเหลาซือจากสถาบันขงจื้อ ที่ได้มามอบความรู้วิชาภาษาจีนให้กับนักเรียนถนอมศรีศึกษา ในปีการศึกษา 2562