วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้ทำพิธีเปิดถนนด้านหลังโรงเรียน และทำพิธีเสกบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยถนนด้านหลังโรงเรียนที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จนี้ จะได้ใช้ประโยชน์เป็นทางรับ-ส่งนักเรียนสำหรับในวันที่ฝนตก เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของโรงเรียนต่อไป