วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดขบวนแห่รอบเมืองเบตงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร