วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรม International Camp ระดับปฐมวัยขึ้นเพื่อให้น้องๆอนุบาลได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศในอาเซี่ยน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้น้องๆได้เข้าร่วมอีกมากมาย และภายในงานทั้งน้องๆนักเรียนพร้อมทั้งคุณครูก็ได้แต่งกายในชุดประจำชาติของแต่ละประเทศอาเซี่ยนอีกด้วย