วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษาร่วมกันส่งความสุขให้กับซิสเตอร์และคุณพ่อบาทหลวงจาตุรงค์ สาระคุณ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส