วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรธารโต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) นำโดยพันตำรวจโทสรชัช ปร่ำเปร็ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู คณะครูตำรวจแดร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว