12 สิงหาคม 2562 ซิสเตอร์นรา นิยมไทย และคณะครูโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”