วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะลูกเสือโรงเรียนถนอมศรีศึกษาเข้าร่วมพิธี “ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง