เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับราชรถซึ่งได้อัญเชิญแม่พระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวาระครบรอบ 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ได้จัดวจนะพิธีกรรมต้อนรับแม่พระ โดยบาทหลวงจาตุรงณ์ สาระคุณ เป็นประธาน พร้อมด้วยสัตตะบุรุษชาวไทยและชาวมาเลเซียร่วมต้อนรับ ต่อจากนั้นได้แห่รอบเมืองเบตง เพื่อให้พี่น้องชาวเบตงและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้มีโอกาสสักการะขอพรแม่พระ ณ โอกาสนี้