น้องๆระดับชั้นอนุบาล ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ