นักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษาร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา