นักเรียนแกนนำโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เข้าร่วม “ค่ายแกนนำเยาวชน คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์” ณ ค่ายดวงหทัย จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา