วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนถนอมศรีจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณผู้ให้กำเนิด และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้มีกิจกรรมอาเซียน จึงได้มีการเชิญชวนให้ทั้งคุณแม่และนักเรียนแต่งกายในชุดอาเซียนด้วย