วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กเนื้องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีการให้โอวาทจากซิสเตอร์ ท่องคำขวัญวันเด็ก การเล่นเกม และมีการแจกของรางวัลต่างๆ ขนม และไอศกรีม กันอย่างสนุกสนาน