วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย โดยน้องๆอนุบาลได้มีการแต่งกายในชุดไทยและมีการนำกระทงมาลอยในแม่น้ำเพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคาอีกด้วย