วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในช่วงบ่ายหลังจากงานกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมงานวันอาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและความรู้รอบตัวสำหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมโดยการแต่งกายชุดประจำชาติของนานาประเทศ และได้ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน