ภาพบรรยากาศงานบัณฑิตน้อย

ภาพบรรยากาศงานบัณฑิตน้อย

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา...
มอบประกาศนียบัตร D.A.R.E.

มอบประกาศนียบัตร D.A.R.E.

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรธารโต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) นำโดยพันตำรวจโทสรชัช ปร่ำเปร็ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู คณะครูตำรวจแดร์...