รงเรียนถนอมศรีศึกษา ได้จัดกิจกรรม …”International Camp”..สำหรับน้องๆอนุบาลและชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมเล่นเกมส์ด้านภาษาเสริมทักษะให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมทั้งความสนุกสนาน ..ภายในงานจะมีน้องๆวัยอนุบาลแต่งตัวนานาชาติเพิ่มสีสันให้กับกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย