วันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแม่พระบังเกิด โดยจะมีการมอบดอกกุหลาบแสดงความรักและความเคารพแด่แม่พระ การจัดแสดงผลงานและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีแม่พระ และการแสดงชุดต่างๆของเด็กๆในแต่ละช่วงชั้น